Konkurs plastyczny

wydarzenia
011
Termin: 2021-05-12 - 2021-06-01

Serdecznie dziękujemy wszystkim

Rodzicom i Dzieciom naszego przedszkola,

którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt.:

„Mój wolny dzień  z rodzicami”.

 

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek nr 2 w Otwocku.

2. Celem konkursu jest:

- pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci,

- rozwijanie wyobraźni dziecięcej,

- wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych,

- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości,

- dostarczanie pomysłów na spędzenie czasu wolnego w gronie rodzinnym,

- włączenie rodziców i opiekunów dzieci w działania wychowawczo – dydaktyczne przedszkola.

 3. Założenia organizacyjne:

- konkurs adresowany jest do wszystkich grup Przedszkola Niepublicznego Sióstr Elżbietanek wraz z rodzicami,

- praca konkursowa powinna być wspólną pracą członków rodziny,

- zadaniem uczestników jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej nawiązującej do tematu,

- technika wykonania pracy: płaska, format A4,

- każda praca powinna zawierać opis, imię, nazwisko dziecka, nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko,

- ocenie będą podlegać: estetyka pracy i pomysłowość oraz współpraca dzieci i rodziców,

- prace należy dostarczyć do wychowawców grup,

- termin dostarczenia prac do 27 maja 2021 r.,

- wyniki konkursu 1 czerwca 2021 r.

Organizatorami konkursu są nauczycielki naszego przedszkola: pani Marzena Sabak i pani Katarzyna Smaczyńska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie!

 

Wspierane przez iCagenda